Noutati

Laboratorul Academic - FORME DE ECONOMISIRE PE TERMEN LUNG

danubius galati

Autoritatea de Supraveghere Financiară București ii invită pe studenții danubieni, de la toate formele de învățământ și de la toate programele de studii, la un eveniment dedicat popularizării conceptelor de economisire pe termen lung. Seminarul se va desfășura sub forma unui Laborator Academic, și se va desfășura  în data de 04 noiembrie 2019, in sala A 38 din incinta  Universității Danubius.

Acest eveniment este organizat cu sprijinul TEHNOPOL.
INTRAREA LIBERA!

Citeşte mai departe ...

Comunicat lansare concurs

table bay harbour 3541607 1280

Image 001 Image 002

BluAct este o rețea de șapte orașe portuare europene, printre care se numără Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galati și Salerno cu scopul de a împărtăși bunele practici privind antreprenoriatul din economia albastră. Proiectul este finanțat prin programul UE URBACT III, care ajută orașele să dezvolte soluții durabile, pragmatice, care să integreze subiecte urbane economice, sociale și de mediu.

Proiectul BluAct urmărește succesul inițiativei BlueGrowth din Piraeus - Grecia, o competiție dedicată antreprenoriatului, care oferă servicii de incubare întreprinderilor locale, stimulând inovarea și crearea de locuri de muncă. BluAct își propune să inspire orașele partenere pentru a împărtăși experiența BlueGrowth și pentru a pune în practică concursurile antreprenoriale privind economia albastră.

În cadrul acestui proiect, Municipiul Galați a lansat în data de 14 octombrie 2019 o competiție de idei de afaceri, intitulată Danube Growth Initiative, în domenii specifice economiei albastre, astfel:

-  Dezvoltarea avansată a infrastructurii;

-  Dezvoltarea de software;

-  Tehnologii privind reducerea emisiilor;

-  Sisteme de eficiență energetică,

-  Tehnologii avansate de fabricație.

Detalii despre competiţie şiregulamentul acesteia sunt disponibile pe website-ul dedicat dgi-bluact.ro şi pe pagina de Facebook Danube Growth Initiative. Concursul se adresează tuturor acelora care doresc înființeze un start-up în Galați, mediului academic, agenților economici care doresc lanseze/dezvolte/reorienteze domeniul de activitate, ingineri, economiști, IT-iști, a căror idei pot fi transpuse în societăți comerciale care creeze noi locuri de muncă și asigure o dezvoltare sustenabilă a economiei albastre la mila 80 a Dunării.

https:// dgi-bluact.ro/ image@Danube-Growth-Initiative

Citeşte mai departe ...

WORKSHOP DEDICAT STUDENTILOR LA PSIHOLOGIE

AFIS WORKSHOP PSIHOLOGIE DE VB CU INTELEPTUL INTERIOR

WORKSHOP DEDICAT STUDENTILOR LA PSIHOLOGIE

„DE VORBA CU INTELEPTUL INTERIOR”

Studentii specializarii Psihologie din cadrul Facultatii de Comunicare si Relatii Internationale a Universitatii Danubius sunt asteptati sa se inscrie la workshopul „De vorba cu inteleptul interior” care va avea loc in data de 23 octombrie, ora 14.00, in Biblioteca Universitatii Danubius.

Evenimentul este dedicat in exclusivitate studentilor si masteranzilor de la Psihologie (toti anii de studiu), fiind organizat de Psihoterapeut Simona Giușcă.

Pentru inscrieri - 0746 624 807

Citeşte mai departe ...

REDUCEREA TAXELOR DE STUDII ÎNTRE 5% - 100%!

caravana 1

 

 

Studenții Universității ”Danubius” pot beneficia de burse de merit, burse sociale și burse pentru împlicare deosebită în activitățile extracurriculare.

Rezultatele deosebite la învățătură, situaţia materială/personală a părinţilor sau a susţinătorilor legali și implicarea în activitățile extracurriculare reprezintă principalele criterii în baza cărora Universitatea ”Danubius” acordă anual sute de burse pentru studenții săi.

Încurajarea performanței rămâne primordială pentru această instituție de învățământ superior care sprijină financiar, prin reducerea taxelor de studii, studenții cu rezultate deosebite la învățătură. În aceasta categorie se încadrează studenții integralişti de la programele de licență, toate formele de învățământ, cu rezultate deosebite la învăţătură, care, la sfârşitul anului de studii precedent au obţinut medii între 9,25 – 10, după cum urmează:

 • pentru media 10,00 , se acordă 100% reducere din taxa de şcolarizare și o bursă de merit în cuantumul stabilit de către Consiliul de Administrație, la propunerea Consiliilor facultăților, în limita fondurilor disponibile fiecărei facultăți ;
 • pentru medii cuprinse între 9,76 - 9,99 se acordă 75% reducere din taxa de şcolarizare;
 • pentru medii cuprinse între 9,51 – 9,75 se acordă 50% reducere din taxa de şcolarizare;
 • pentru medii cuprinse între 9,25 – 9,50 se acordă 25% reducere din taxa de şcolarizare;
 • pentru absolvenții de liceu, începând cu promoţia 2012, cu media de la bacalaureat cuprinsă între 9,30-10 se acordă 100% reducere din taxa de şcolarizare în primul an de studiu, cu condiția de a fi admis în prima sesiune de admitere.

Nu puține sunt cazurile în care, pe parcursul anilor de studii, în situația materială a familiei studentului intervin situații critice (unul dintre părinţi a decedat, situaţii de boală, situaţii financiare deosebite etc.) care sunt avute în vedere de această universitate prin acordarea unui sprijin financiar constând în reduceri de taxe.

Cazurile sociale deosebite sunt, de asemenea, pe lista reducerilor de taxe.

Bursele sociale constau în:

 • reducere de 5% din taxa de şcolarizare pentru studenţii aflați în întreţinerea aceleiaşi familii; reducerea se acordă fiecărui membru al familiei care urmează un program de studii la Universitatea Danubius;
 • reducere de 5% pentru studenţii care provin din mediul rural;
 • reducere 5% din taxa de şcolarizare pentru studenţii care urmează simultan mai multe programe de studii la Universitatea Danubius; reducerea se acorda din taxa fiecărui program de studii.

Inițiativa, spiritul voluntar și implicarea studenților în activitățile extracurriculare sunt răsplătite de Universitatea ”Danubius” care acordă studenților implicați în organizarea evenimentelor științifice, culturale, sportive etc., precum și celor care inițiază astfel de evenimente sau se implică în activitățile de promovare, reduceri substanțiale de taxe (până la 50%).

Condițiile pentru acordarea acestui tip de burse sunt:

a) studentul s-a implicat în organizarea a cel puțin trei evenimente științifice ale UDG;

b) studentul s-a implicat în organizarea a cel puțin trei evenimente culturale ale UDG (spectacole, piese de teatru, concursuri de cultură generală);

c) studentul s-a implicat în cel puțin 50% din activitățile de promovare a UDG prin participarea la Caravana Danubius;

d) studentul a inițiat cel puțin trei evenimente științifice, culturale, sportive, inițiativă materializată în organizarea și desfășurarea efectivă a unor asemenea evenimente.

Aceste burse vor fi acordate doar în cazul în care studenții sunt recomandați de către coordonatorii activităților respective și după aprobarea lor în Consiliul de Administrație.

Valoarea burselor menționate constă în:

a) 50% pentru studenții care îndeplinesc cumulativ cel puțin trei criterii prevăzute anterior;

b) 40% pentru studenții care îndeplinesc cumulativ cel puțin două criterii prevăzute anterior;

c) 10% pentru studenții care îndeplinesc un singur criteriu prevăzut anterior.

Așadar, studenții Universității ”Danubius” pot beneficia de reducerea taxei de studii chiar și în procent de 100%!

Mai multe detalii, REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENȚI.

 

 

Succes!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CONCURSUL I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

e

CONCURSUL I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați (Facultatea de Drept) a organizat în data de 26 septembrie 2019 Concursul I de practică din cadrul proiectului “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Concursul a constat în susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare și a avut ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

Pe data de 30 septembrie a avut loc sesiunea de premiere în cadrul căreia au fost acordate următoarele premii:

Premiul I –  Nedelcu Emil Alin, Premiul II –  Condunina Răzvan Alexandru și Premiul III –  Ceauș Dan Mihail.

Citeşte mai departe ...

DESCHIDEREA ANULUI ACADEMIC LA UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”

 

 

 

rector sala

Anul academic 2019- 2020 a fost deschis oficial, astăzi, 30 septembrie, la Universitatea ”Danubius”. 

rector scena

public aplauze

 

Împreună cu echipa sa, Rectorul Universității ”Danubius”, Conf. univ. dr. Andy Corneliu PUȘCĂ, a întâmpinat auditoriul cu un mesaj de bun- venit plin de optimism, prezentând, în termeni generali, oportunitățile educaționale oferite de programele de studii ale facultăților acestei Universități, mulțumind tuturor colaboratorilor din diferitele structuri instituționale pentru performanțele înregistrate în cei 27 de ani de existență a Universității ”Danubius”. Evenimentul s-a bucurat de prezența Președintelui- fondator al Universității ”Danubius”, Prof. univ. dr. Benone PUȘCĂ.

Unul dintre elementele de noutate ale anului academic 2019- 2020 prezentat a fost Colegiul Danubius care oferă opotunități de inserție pe piața muncii în domeniul Comunicare, specializarea CAMERAMAN- FOTOREPORTER.

presedinte copy

monica

 

 

 bobby

prorectori

Ceremonia deschiderii anului universitar a continuat cu mesaje adresate comunității academice Danubius de către prorectorii acestei instituții de învățământ superior – doamna Conf. univ. dr. Monica POCORA – Prorector cu activitatea didactică, domnul Conf. univ. dr. Florian NUȚĂ – Prorector cu activitatea de cercetare științifică și domnul Conf. univ. dr. Emanuel MARINESCU – Prorector Relații internaționale.

eu

Totodată, decanii Facultăților Universității ”Danubius” (Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE – Decan al Facultății de Drept; Conf. univ. dr. Ecaterina NECSULESCU – Decan al Facultății de Științe Economice; Prof. univ. dr. Filip STANCIU – Decan interimar al Facultății de Comunicare și Relații Internaționale) au transmis publicului mesaje de bun – venit în noul an academic și au asigurat studenții de aceeași colaborare deschisă, bazată pe relația de parteneriat cu obiectivul comun al devenirii ”absolventului de succes”.

necsulescu

 

filip Domnul Conf. univ. dr Emil GÂTEJ a transmis publicului mesajele motivaționale pentru acest nou an universitar ale cadrelor didactice ale specializării Psihologie.

gitej

Danubius International Business School (DIBS) a fost reprezentată de către doamna Andra MARCU – asistent Director și de către invitatul special, domnul Jan ION – Director RADACINI GRUP care a anunțat acordarea unei burse de merit pentru cel mai merituos student în anul universitar 2019 – 2020.

andra 1

 

invitat firme

În închiderea festivității, au fost invitați pe scenă studenții Caravanei Danubius, aceștia prezentând bobocilor avantajele implicării în acest proiect foarte îndrăgit de către studenți.

caravana 1

 

Un an universitar de excelență, Universitate ”Danubius”!

 

deschidere drept

 

comunicare deschidere

 

deschidere st ec 2

 

deschidere st ec

 

sala sta

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Conferinţa Anuală a Asociației Europene de Psihologie Transpersonală . Psihologia Transpersonală, o știință de avangardă

Picture1


Asociaţia Europeană de Psihologie Transpersonală (ETPA)

și

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale a Universităţii Danubiusdin Galați,

vă invită să participaţi la:

Conferinţa Anuală a Asociației Europene de Psihologie Transpersonală

cu titlul:

Psihologia Transpersonală, o știință de avangardă

Galați, 5-6 Octombrie 2019


Vă invităm să participați alături de noi la această experiență excepțională pe care am creat-o pentru voi. 

Depunere abstact și scurt C.V.

Pentru cei care doresc să participe prin prezentarea unei prelegeri sau susținerea unui workshop, trebuie trimisă o cerere prin e-mail, Comitetului de Organizare, indicând titlul prelegerii și / sau workshop-ului, de asemenea un abstract de maxim 200 cuvinte și un scurt CV de maxim 200 de cuvinte. 

Toate activitățile (prelegeri și workshop-uri) vor fi traduse în limba engleză.

Cei care vor fi acceptați să țină o prelegere sau un workshop sunt scutiți de taxa de participare.

Taxa de participare:

50 de euro 

20 de euro pentru studenți

Taxa include: participarea la prelegerile din plen și un singur workshop, cafea între sesiunile de dimineață; mapa și materialul informativ. 

Pentru înregistrările de după data de 15 septembrie, taxa de participare se majorează cu 20 de euro.

Pentru a vă inregistra participarea la această conferință este nevoie să:

1) faceți plata  taxei de participare in contul:
Raiffeisen Bank S.A. Str. Paris, nr. 2A, Parter, Zona B
IBAN: RO34 RZBR 0000 0600 1074 1464; BIC Code: RZBRROBU ( “Conferință –numele și Prenumele”);
2) Să trimiteți un email către comitetul de organizare, indicând (Nume și Prenume, Adresa, CIF /TVAFull) și să atașați copia dovezii plății.

Cazare Conferinta ETPA 5,6 Octombrie 2019 Galati

http://hotelcorneliuss.ro/ - Hotel Corneliuss -    Camera sgl 140 ron/noapte, cea dubla 170ron/ noapte (cu mic dejun inclus).

http://www.falezahotel.ro/ - Hotel Faleza - Camera sgl 227 ron/noapte, cea dubla 256 ron/noapte (cu mic dejun inclus)

https://www.booking.com/hotel/ro/vega-galati.ro.html -Hotel Vega - VEGA HOTEL 3***

camera single – 57 eur / noapte (mic-dejun inclus) + taxa locala 1 %

camera dubla (2 PERS.) -67 eur/ noapte (mic-dejun inclus) + taxa locala 1 %

camera single Superior – 67 eur / noapte (mic-dejun inclus) + taxa locala 1 %

camera dubla Superior (2 PERS.) -77 eur/ noapte (mic-dejun inclus) + taxa locala 1 %

Tarifele includ TVA si mic-dejun. Internet Wireless si parcare se acorda gratuit.Comitet de organizare 

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PROGRAMUL CONFERINTEI [PDF]

Citeşte mai departe ...

PROGRAM DE FORMARE-SPECIALIZARE PENTRU OCUPATIA EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

afis copy copy copy copy copy 

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE

pentru ocupația

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

Cod COR - 214946

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În luna octombrie-noiembrie 2019, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util, după înscrierea la eveniment.

Cui se adresează?

Angajaților din cadrul operatorilor economici, funcționarilor publici din administrația publică, specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziții publice finanțate din fonduri publice naționale sau europene, precum și altor persoane interesate de domeniul achizițiilor publice.

De ce să particip?

Tematica evenimentului vizează analize, dezbateri, soluții și aplicații practice fiind adaptată ultimelor modificări legislative și se referă la:

- noutățile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni;

- elementele de noutate din cadrul procedurii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativ jurisdicțională sau pe cale judiciară;

- aspecte teoretice și practice.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului achizițiilor publice;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni – clarificări și modificări emise de Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

-Însușirea de noțiuni care îmi vor permite:

 • analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
 • planificarea procesului de achiziţie publică;
 • derularea procedurilor de atribuire.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

-          Comunicarea interpersonală

-          Perfecţionarea pregătirii profesionale

-          Utilizarea calculatorului

-          Coordonarea muncii în echipă

-          Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

-          Elaborarea documentelor de specialitate

-          Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

-          Acordarea consultanţei de specialitate

-          Planificarea achiziţiilor publice

-          Derularea procedurilor de atribuire

-          Finalizarea procedurilor de atribuire

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Condiții de îndeplinit:

-          absolvent de studii superioare;

-          pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

-          prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 1250 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

IMPORTANT!

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 1000 lei/ participant (inclusiv TVA) în cazul în care:

 • ·înscrierea la program se face până în data de 14 octombrie 2019 a.c. inclusiv (va fi luată în considerare doar înscrierea realizată în baza unui e-mail transmis la d-na Simona PUDILIC, e-mail care va conține formularul de înscriere scanat și toate documentele necesare solicitate în formular)

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face până în data de 18 octombrie a.c.

în baza formularului de înscriere și a documentelor solicitate în formular,

transmise la d-na Simona PUDILIC,

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

adult agent approval 684385

header

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
Titlu proiect Spre angajare, prin practică
Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107584

 

 

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

 

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 iulie 2019 înscrierile pentru Concursul I de practică din cadrul proiectului SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea “Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

 

Cine poate participa la concurs?

Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 20 septembrie dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:

- Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică;

- Cererea de participare la concurs.

 

Unde și când se desfășoară concursul?

Concursul se va desfășura în ziua de 26 septembrie 2019 la sediul Universității “Danubius” din Galați (sala A38).

 

În ce constă concursul?

Susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

 

Premii

Pe data de 30 septembrie va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia vor fi acordate următoarele premii:Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și Premiul III – 800 lei.

Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din Galați:

www.univ-danubius.ro

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

 

Expert concursuri/competiții

Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco

Tel.: 0723694449

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus