Noutati

COMUNICAT DE PRESĂ - Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

activ

header

COMUNICAT DE PRESĂ

Octombrie 2019

Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

 

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, alături de Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța,  implementează proiectul Antreprenoriat Competent în rândul  Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune  compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura  activa pentru cresterea participarii  studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate,  care se va derula în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021 și are o valoare totala eligibila de: 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

In cadrul acestui proiect, grupul țintă este format din 440 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE;  75 de cadre didactice din universitățile partenere (categoriile: personal didactic din invatamantul superior si personal implicat in dezvoltarea de programe de studii din invatamant tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate); 100 elevi cu domiciliul/rezidenta în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE. Din cei 440 de studenti, 360 de studenti se regasesc in cel putin una din urmatoarele categorii: studenti netraditionali, cu domiciliul/rezidenta in mediul rural, romi, studenti cu CES.

Din partea Universității Danubius, în calitate de Beneficiar, vor fi selectați 140 de studenti si 10 cadre didactice de la urmatoarele facultati: Facultatea de Drept, Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale. Cele 10 cadre didactice din GT vor urma un program de perfectionare profesionala, sub forma unui program postuniversitar, dezvoltat de P2.

De asemenea, cei 140 de studenti din GT vor participa la activitati de  de informare si de consiliere profesionala, dar vor beneficia si de o campanie de constientizare care va contribuie la sprijinirea accesului la invatamantul tertiar.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice: 1. O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor in invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni; 2. O.S.2: Creșterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate; 3. O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Pentru a obține mai multe informații despre condițiile de eligibilitate în vederea selectării în grupul țintă al proiectului, vă rugăm să îi contactați pe experții selectare GT, Dna. Frigioiu Mihaela (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ) și Dl. Munteanu Cristi (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)  sau pe Dna. Oana Drăgănescu (Responsabil grup țintă) Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Intocmit,

Frigioiu Mihaela, Expert selectare GT

Munteanu Cristinel, Expert selectare GT

Avizat, Draganescu Oana, Responsabil GT

Citeşte mai departe ...

DL. VASILE SOARE - AMBASADOR EXTRAORDINAR SI PLENIPOTENTIAR AL ROMANIEI ÎN FEDERAȚIA RUSĂ, DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

AFIS DECERNARE DHC VASILE SOARE. NOIEMBRIE 2019

 

Comunitatea academică Danubius este onorată să acorde cea mai înaltă distincție, titlul de Doctor Honoris Causa,  domnului  Vasile Soare,  un reper de o valoare incontestabilă pentru românismul de pretutindeni prin energia depusă în demersurile sale şi prin realizările unice din cariera diplomatică de până acum (Laudatio).

În întreaga sa carieră de până acum, Excelenţa Sa, Domnul Ambasador Vasile Soare, a promovat și dezvoltat identitatea culturală şi lingvistică a românilor din spaţiul fostei Uniuni Sovietice, dedicându-şi totodată energia prezervării memoriei eroilor români căzuţi pe frontul de est în cel de-al Doilea Război Mondial, onorând astfel jertfa lor de sânge pentru Patrie şi Neam. (Laudatio)

Ceremonia va avea loc pe data de 19. 11. 2019, ora 11. 30, Sala Senatului Universității ”Danubius”.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Apreciere din partea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

 

DIPLOMA DE APRECIERE CNRED

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de activitate, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a înmânat colaboratorilor, autorităților publice, instituțiilor de învățământ superior, organismelor profesionale, Certificate de apreciere pentru parteneriatul constant și rolul activ în dezvoltarea și susținerea recunoașterii studiilor.

Potrivit informațiilor de pe siteul CNRED, ”CNRED va continua să promoveze bunele practici naționale privind recunoașterea profesională și academică în corelare cu standardele și cerințele internaționale, în vederea furnizării, către cetățeni, a unui serviciu public de calitate, transparent și coerent.”

Universitatea ”Danubius” mulțumește CNRED pentru apreciere și îi urează  ”La cât mai mulți ani  de  Informare corectă – cheia recunoașterii studiilor”!

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ALEGERI STUDENȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII DANUBIUS PENTRU ANUL 2018

Liga Studenților Danubius convoacă întreaga comunitate studențească să participe la procesul alegerilor studenților reprezentanți în structurile de conducere ale acestei instituții de învățământ superior.

Așadar, în luna ianuarie 2018, se vor desfășura alegerile pentru reprezentanții studenților în Senatul Universității, Consiliile Facultăților, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. 

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclurile academice licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, specializare, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.

Nu vor putea candida pentru calitatea de reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere (Consiliile Facultăţilor şi Senat) studenţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică, cei care au statutul de angajaţi ai Universităţii sau cei care ocupă funcţii publice ori funcţii de conducere în cadrul partidelor politice.

Candidații sunt așteptați la Liga Studenților Danubius pentru depunerea dosarelor.

 

Purtător de cuvânt - Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

ALEGERI STUDENȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII DANUBIUS

Dragi studenți,

 

Liga Studenților Danubius vă invită să vă implicați în alegerile reprezentanților dumneavoastră în structurile de conducere ale Universității Danubius, alegeri care se vor desfășura în luna ianuarie a anului 2017.

Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii sunt: studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii; studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii; membri în comisiile facultăţii/Universităţii.

 Studenţii consilieri vor asigura reprezentarea celor 2 cicluri academice, respectiv licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID.

 Durata mandatului este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult două ori în acelaşi ciclu.

Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul Facultăţii va fi compusă din câte un student reprezentând fiecare ciclu academic, din doi reprezentanţi ai Asociaţiei Liga Studenţilor „Danubius”, precum si un cadru didactic în calitate de observator.

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclurile academice licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, specializare, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.

 Nu vor putea candida pentru calitatea de reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere (Consiliile Facultăţilor şi Senat) studenţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică, cei care au statutul de angajaţi ai Universităţii sau cei care ocupă funcţii publice ori funcţii de conducere în cadrul partidelor politice.

Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris la secretariatul Asociaţiei Liga Studenţilor „Danubius” cu 5 zile înainte de data alegerilor.

Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi prin vot egal, direct, secret, universal şi liber exprimat al studenţilor reprezentaţi.

Pentru fiecare structură/ comisie a facultății sau a Universității vor fi aleși și studenți supleanți care vor avea aceleași drepturi și obligații precum studenții reprezentanți.

 Studenții reprezentanți supleanți vor fi declarați aleși, în funcție de numărul de voturi obținute de următorul candidat după candidatul care a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

 

Candidaturile pentru funcțiile de reprezentare a studenților în structurile de conducere ale Universității Danubius pot fi depuse la Liga Studenților, până pe data de 10 ianuarie 2017.

 

Succes!

 

Șef Birou Relații Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

CONVOCARE PENTRU ALEGEREA STUDENTILOR IN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITATII DANUBIUS

Studentii danubieni sunt invitati să își aleagă reprezentanții în structurile de conducere ale Universității ”Danubius”.

Organizarea alegerilor se realizează la nivelul Ligii Studenților, în luna ianuarie 2016.

Studenții tuturor Facultăților Universității Danubius vor vota studenții reprezentanți în structurile de conducere, respectiv: Senat, Consiliul Facultății și CEAC.

Comisia electorală va fi alcătuită din patru studenți și un cadru didactic observator, conform normelor Regulamentului privind alegerile și reprezentarea studenților în structurile de conducere ale Universității “Danubius”.

Toti studentii care doresc să candideze pentru una din funcţiile de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii, respectiv: studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii; studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii; membri în comisiile facultăţii/Universităţi, sunt așteptași să își depună candidaturile la Liga Studenților Danubius, persoana de contact: Președinte Liga Studenților Danubius Georgiana NOROCEA.

 

Succes!

Sef Birou Relații Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus