Noutati

PRACTICI INOVATIVE ÎN DOMENIUL TINERETULUI: TOOLKIT-UL LOVE, LIFE & DANCE

bonding daylight friends 1645634

 

3333

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea ”Danubius” din Galați vă invită Luni 12 august 2019 ora 1200, la Sala Senatului pentru a participa la conferința de presă care închide activitățile proiectului “LOVE Life and Dance: Expressive therapy for empowering youth”, ID 2017-1-RO01-KA205-036251, un proiect de parteneriat strategic dezvoltat între Asociația Institutul de Cercetare și Studiul Conștiinței Cuantice – GAMMA INSTITUTE din Iași în calitate de coordonator și partenerii: Universitatea ”Danubius” din Galați, CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell Educazione e lo Sviluppo din Palermo, Italia și ASPAYM Castilla y Leon din Valladolid, Spania.
Acest proiect a fost finanțat din fondurile programului Erasmus+ al Uniunii Europene, acțiunea-cheie 2, Cooperare pentru inovare și schimb de pune practici - Parteneriate strategice în domeniile educației, formării și tineretului și a avut o durată de implementare de 24 de luni cu o valoare totală de 83681 Euro. În perioada de implementare a proiectului 2017 – 2019 au fost desfășurate o serie de activități de documentare, workshop-uri de lucru, testări, elaborarea kit-ului de intervenție prin dans-terapie, întâlniri de lucru, festivaluri de dans, platforma web iar în cadrul conferinței de presă se vor prezenta rezultatele tuturor acestor activități.
Produsele finale ale proiectului, se adresează tuturor specialiștilor și lucrătorilor de tineret din instituții de profil precum: furnizori de servicii terapeutice, psihologi, psihoterapeuți, școli de artă, dans și cultură, școli și licee, universități, inspectorate școlare, ONG-uri și tuturor furnizorilor de servicii adresate tinerilor interesați să integreze în activitățile cu tinerii metode non-formale de terapie prin dans și exerciții practice de exprimare sănătoasă a emoțiilor cu rezultate semnificative în cazul tulburărilor de anxietate, depresie, atacuri de panică, stimă de sine scazută, izolare socială etc.
Cei care vor fi alături de noi vor primi gratuit kit-ul complet de lucru dezvoltat în cadrul proiectului.
Vă așteptăm!

Persoană de contact:
Daniela Tănase Popa
 Universitatea ”Danubius” din Galați
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: 0745935670

333ffffff

Citeşte mai departe ...

PROGRAM DE FORMARE - MANAGER DE PROIECT

afis copy copy copy

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și înscrisă în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților

organizează

programul de formare – SPECIALIZARE 

pentru ocupația

MANAGER PROIECT

Cod COR - 242101

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale

Când și unde va avea loc programul de formare?

În luna septembrie 2019, la sediul Universității Danubius Galați (b-dul Galați nr. 3, sala A38-etaj 3). Zilele de desfășurare a programului și orarul aferent vor fi comunicate în timp util, după înscrierea la eveniment.

Cui se adresează?

Cursul este 100% practic și se adresează oricărei persoane interesate de domeniul managementului de proiect, care își desfășoară activitatea atât în instituții publice, cât și în companii private.

Condiții de îndeplinit:

-       absolvent de studii superioare;

-       pregătirea și susținerea unui proiect a cărui tematică va fi stabilită de către formator;

-       prezența în toate zilele cursului și în ziua examinării stabilită de comisia de evaluare.

Ce obțin în urma participării la programul de formare?

-Competențe pentru scrierea cererii de finanțare și pentru implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană;

-Dobândirea de informații și concepte specifice domeniului managementului de proiect prin intermediul aplicațiilor practice derulate la curs; Aplicațiile practice vizează elaborarea unor documente esențiale: cererea de finanțare, actul adițional, notificarea, raportul tehnico-financiar, cererea de rambursare și de plată, raportul de monitorizare și de progres, procedura de achiziție;

-Identificarea elementelor de noutate din domeniul managementului de proiect.

-CERTIFICAT DE ABSOLVIRE eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări-ANC și recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale 

Competențele dobândite și înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor eliberate de ANC, în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 republicată:

-      Stabilirea scopului proiectului

-      Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

-      Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

-      Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect

-      Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

-      Managementul riscurilor 

-      Managementul echipei de proiect

-      Managementul comunicării în cadrul proiectului

-      Managementul calităţii proiectului

-CERTIFICAT DE PARTICIPARE eliberat de UNIVERSITATEA DANUBIUS (oferă posibilitatea obținerii de reduceri în cazul participării la alte programe de formare continuă organizate de Centrul de Formare Continuă-Danubius International Business School, Universitatea Danubius Galați)

Tarife și reduceri:

-Tariful de participare la programul de formare este de 1250 lei/ participant (inclusiv TVA)

Tariful cuprinde participarea la programul de formare, certificarea ANC, materiale informative (în format de hârtie și electronic), suport de curs, pauză de masă și pauze de cafea.

IMPORTANT!

-Tariful de participare la programul de formare va fi de 1000 lei/ participant (inclusiv TVA)în cazul în care:

  • înscrierea la program se face până în data de 30 august 2019.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT

Rezervarea locului se face în baza formularului de înscriere

și a documentelor solicitate în formular,

transmise la d-na Simona PUDILIC, 

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoană de contact pentru detalii suplimentare:

d-na Viorela Laura KOVÁCS, tel. 0737616042, e-mailAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Citeşte mai departe ...

BRUXELLES, 5 LUNI, 1195 EURO/LUNĂ! STAGII OFERITE DE COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR PENTRU ABSOLVENȚI!

 EAECarzXYAAzIPc

Absolvenții programelor de studii universitare pot opta pentru o experiență profesională unică la Bruxelles, Belgia. Este vorba de stagiile standard oferite de Comitetul European al Regiunilor (CoR).

DETALII

Termenul limită de înscriere este 30 septembrie!!!

Profilul candidaților:

  1. Cetățenii UE sau cetățenii dintr-un stat candidat official pentru aderare
  2. Solicitanților țărilor terțe li se poate acorda un stagiu de către secretarul general în cazuri excepționale, motivate corespunzător
  3. Absolvenții studiilor universitare care au diploma de studii până la data limită de depunere a cererilor
  4. Candidații care cu cunoștințe excelente în una dintre limbile oficiale ale UE și cunoștințe satisfăcătoare despre limba franceză sau engleză
  5. Candidații care nu au beneficiat de stagii de formare sau de angajare mai mari de 8 săptămâni în cadrul unei instituții sau organism european;

Informații despre stagiul standard:

-                 Durează 5 luni

-                 Full time / 40 de ore pe săptămână

-                 Locul de muncă: Bruxelles, Belgia

-                 Finanțare de aproximativ 1195 euro / lună

-                 Se poate aplica la maximum 3 departamente ale CoR

-                 Sunt rambursate costurile de călătorie 

-                 Se acordă 50% reducere la biletul de transport public în Bruxelles

-                 Asigurarea de sănătate (opțional)

-                 Asigurarea de accidente inclusă

Pașii de aplicare pentru stagiile standard:

  1. Se alege departamentul CoR preferat (maximum 3)
  2. Se completează formularul de cerere online (în engleză, franceză sau germană)
  3. Formularul trebuie completat complet și corect
  4. După trimitere, candidatul primește un cod personal de acces prin intermediul căruia va putea verifica statusul aplicației

Pe pagina programului de stagii, puteți găsi informații și despre alte tipuri de stagii.

DETALII

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius” din Galați,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

afis copy copy

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

22.07.2019

Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învățământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV

Universitatea ,,Danubius’’ din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, implementează, începând cu luna iunie 2019, proiectul Antreprenoriat Competent în rândul Tinerilor – Învâțământ Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

Obiectivele specifice:

1. O.S.1: Creșterea ratei de participare și de finalizare/absolvire a cursurilor in invățământul terțiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioadă de 24 de luni;

2. O.S.2: Creșterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din învâțământul terțiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de învățământ acreditate;

3. O.S.3: Dezvoltarea/îmbunătățirea a 5 oferte educaționale în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pieței muncii.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din:

- 440 de studenți cu domiciliul/rezidența în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

- 75 de cadre didactice din universitățile partenere (categoriile: personal didactic din invatamantul superior si personal implicat in dezvoltarea de programe de studii din invatamant tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate).

- 100 elevi cu domiciliul/rezidenta în regiunile de implementare a proiectului: SE, SM, NE.

Din cei 440 de studenti, 360 de studenti se regasesc in cel putin una din urmatoarele categorii: studenti netraditionali, cu domiciliul/rezidenta in mediul rural, romi, studenti cu CES.

Rezultate așteptate

• 3 instrumente de control realizate

• O metodologie de recrutare si selectie GT creata

• 440 de studenti selectati si inclusi in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 75 de cadre didactice selectate si incluse in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 100 elevi selectati si inclusi in GT in vederea participarii la activitatile proiectului

• 3 mijloace de informare utilizate

• 360 de studenti sprijiniti financiar (bursa antreprenor)

• O retea virtuala – platforma online creata

• 440 studenti participanti la sesiuni informare si consiliere profesionala

• 15 vizite pentru elevi la universitatile partenere organizate

• 1 campanie constientizare realizata

• 7 cursuri de perfectionare profesionala specializata pentru cadre didactice din invatamantul tertiar universitar

• 1 actiune de schimb de bune practici

• 1 ghid de buna practica

• 12 cadre didactice participante la activ transnationale

• 19 cursuri antreprenoriale cu componenta aplicativa

• 1 program complementar antreprenorial nou propus

• 5 oferte educationale dezvoltate/imbunatatite

Implementat de Universitatea “Danubius” din Galați, în parteneriat cu Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, Universitatea Politehnică din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea "Valahia" din Târgoviște și cu Universitatea Ovidius din Constanța, proiectul Antreprenoriat Competent in randul Tinerilor – Invatamant Inovativ pentru Viitor – ACTIV, Cod proiect 124635, Cod apel: POCU/379/6/21/Operatiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10, Apel 379 Bursa Student Antreprenor – Masura activa pentru cresterea participarii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenta - Regiuni mai putin dezvoltate, se va derula în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021 și are o valoare totala eligibila de: 7,666,069.33 lei, fiind un proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 24 iulie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului Universității “Danubius” din Galați.

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați:

Manager de proiect – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Responsabil grup țintă – Oana DRĂGĂNESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI “SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

 adult agent approval 684385

header

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020
Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
Titlu proiect Spre angajare, prin practică
Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107584

 

 

LANSAREA CONCURSULUI I DE PRACTICĂ DIN CADRUL PROIECTULUI SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ”

 

Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA, în parteneriat cu Universitatea "Danubius" din Galați (Facultatea de Drept) lansează începând cu data de 1 iulie 2019 înscrierile pentru Concursul I de practică din cadrul proiectului SPRE ANGAJARE, PRIN PRACTICĂ” - POCU/90/6.13/6.14/107584.

Obiectivul general al acestui proiect în cadrul căruia Universitatea “Danubius” din Galați este partener constă în facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă pentru 235 de studenți din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia prin dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, contribuind astfel la creșterea numărului de studenți care își găsesc un loc de muncă ca urmare a participării la activitățile proiectului.

 

Cine poate participa la concurs?

Studenții / masteranzii ce doresc să participe la concurs trebuie să fi finalizat stagiul de practică și să fi susținut colocviu de practică primind recomandare de participare la concurs din partea Supervizorilor stagii de practică.

Pentru a putea participa la concurs candidații trebuie să depună până pe 20 septembrie dosarul de candidatură cu toate documentele necesare la expertul concurs/competiții. Dosarul de candidatură va conține:

- Recomandarea de participare la concurs din partea Supervizorului stagii de practică;

- Cererea de participare la concurs.

 

Unde și când se desfășoară concursul?

Concursul se va desfășura în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2019 la sediul Universității “Danubius” din Galați.

 

În ce constă concursul?

Susţinerea unei probei orale de tip interviu de angajare ce va avea ca tematică informațiile dobândite de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică desfășurate la firmele partenere.

 

Premii

Pe data de 30 septembrie va avea loc sesiunea de premiere în cadrul căreia vor fi acordate următoarele premii:Premiul I – 1.000 lei, Premiul II – 900 lei și Premiul III – 800 lei.

Regulamentul concursului precum și alte detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului vor fi publicate pe site-ul universității “Danubius” din Galați:

www.univ-danubius.ro

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați:

 

Expert concursuri/competiții

Lect.univ.dr. Iulian Georgel Savenco

Tel.: 0723694449

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus