Noutati

UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” AMÂNĂ SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

business college composition desk 419635

În atenţia absolvenţilor studiilor universitare de masterat, – specializările Drept Uniunii Europene/Drept Comunitar, Drept şi Administraţie Publică Europeană, Ştiinţe Penale, promoţiile 2005, 2006, 2007, 2008 (durata studiilor 2 ani) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (durata studiilor 1,5 ani), Carieră Judiciară (promoțiile 2011, 2012), Dreptul Comunității Virtuale (promoția 2019):

Examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat, programat pentru data de 9.04.2020, se amână, urmând a fi reprogramat în funcție de măsurile ce vor fi luate la nivel national pentru prevenirea și combaterea raspândirii cu virusul COVID – 19.

Această măsură a fost hotărâtă de conducerea Universității ”Danubius” cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/ 2011, a Ordinului nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare (RG – 39) și a Ordonanței Militare nr. 2 din 21. 03. 2020.

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

GO ONLINE! IMPORTANT PENTRU STUDENTII UNIVERSITĂȚII DANUBIUS

POZA 2

În această perioadă, cadrele didactice și studenții Universității Danubius din Galați  își vor desfășura activitatea didactică prin intermediul Platformei de e-Learning Danubius Online - Sakai. 

Potrivit doamnei Conf. univ. dr. Alina Cristina NUȚĂ – Director al Departamentului ID/IFR: ”Contextul actual, al suspendării întâlnirilor ”față în față” (AT, AA, Seminarii si Cursuri), poate fi văzut și ca o fereastră de oportunitate în ceea ce privește desfășurarea activităților online, în modul intensiv. Astfel, prezentul ne impune utilizarea unor instrumente utile de comunicare bidirectionala de grup sau individualizatape care Danubius Online ni le pune la dispoziție.”

Incepând cu  anul 2015, a fost integrat în cadrul platformei de e-Learning Sakai sistemul de video-conferinta - MEETINGS (BigBlueButton) pentru desfășurarea educației la distanță, care susține  acum desfășurarea activității didactice la toate formele de învățământ. 

Acest instrument permite cadrelor didactice să partajeze studenților documente (pdf, slide-uri), video, desktopul și camera video și este prevăzut cu o camera de chat. În plus, profesorii îl pot folosi și ca whiteboard.

De asemenea, utilizarea instrumentului FORUMURI din cadrul platformei de e-Learning facilitează organizarea de intalniri virtuale saptamanale pe teme specifice cursurilor și seminariilor la disciplinele din Planurile de invatamant.

VIDEO PLATFORMA SAKAI!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

 

Citeşte mai departe ...

TELEMUNCA SI EDUCATIA ONLINE, INSTRUMENTE EFICIENTE PENTRU CONTINUAREA ACTIVITĂȚII ÎN UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” ÎN PERIOADA 13 – 31. 03. 2020

POZA DANUBIUS

 

COMUNICAT DE PRESĂ

MĂSURI PREVENTIVE LUATE DE CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS” ÎN CONTEXTUL INFECȚIILOR CU NOUL CORONAVIRUS PE TERITORIUL ȚĂRII

Consiliul de Administrație al Universității ”Danubius” din Galați a hotărât, astăzi, 12. 03. 2020, luarua următoarelor măsuri preventive la nivelul instituției de învățământ superior, în perioada 13- 31 martie 2020:

  1. suspendarea conferinţelor, workshopurilor, simpozioanelor şi a altor evenimente în perioada 13 – 31 martie 2020;
  2. desfăşurarea online a activităţilor didactice, conform orarului, cu toţi cursanţii de la toate formele de învăţământ şi programele de studii, utilizând platforma Danubius Online, în perioada 13 – 31 martie 2020. Directorii de departament vor lua măsurile necesare pentru intensificarea activităţii online.
  3. în perioada 13 – 31 martie 2020, pentru asigurarea bunei funcţionări a activităţilor administrative ale universităţii, programul de lucru al personalului didactic auxiliar şi nedidactic, la sediul universităţii, va fi de 6 ore pe zi, în intervalul orar 09:00 – 15:00, în vederea evitării aglomeraţiei din mijloacele de transport în comun. Fiecare conducător al structurilor universităţii va asigura prezenţa la lucru la sediul universităţii, prin rotaţie, a cel puţin câte unei persoane zilnic de luni până vineri în intervalul orar specificat, iar restul personalului îşi va desfăşura munca la domiciliu în intervalul orar 08:00 – 16:00, în temeiul dispoziţiilor art. 108-110 din Legea 53/2003 Codul Muncii, coroborat cu art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, acolo unde este posibil.
  4. îngrijitoarele şi muncitorii (electrician, zidar, etc.) vor desfăşura programul de lucru la sediul universităţii, de luni până vineri, 6 ore pe zi, în intervalul orar 06:30 – 12:30, în perioada 13 – 31 martie 2020.
  5. programul angajaţilor din Serviciul de pază nu se modifică.
  6. referitor la drepturile salariale, acestea nu vor fi afectate de măsurile preventive dispuse cu privire la programul de lucru.
  7. se va asigura la toalete material destinat igienei personale (săpun, dezinfectanţi, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini), se va asigura dezinfecţia frecventă a clanţelor, uşilor şi a altor suprafeţe expuse (mese, birouri, balustrade, butoane de lifturi, etc.).

hotarare CA

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Citeşte mai departe ...

CONFERINTA INTERNATIONALĂ CU TEMA DUNĂREA – AXĂ A IDENTITĂȚII EUROPENE

 afis daie

Universitatea ”Danubius”, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Cahul ”B.P. Hașdeu” – Republica Moldova, Universitatea de Arte Liberale din Izmail, Ucraina, Universitatea Națională de Cultură - Kiev, Ucraina, Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse, Bulgaria și Universitatea EDUCONS din Serbia, organizează a zecea ediție a Conferinței Internaționale cu tema Dunărea – Axă a Identității Europene.

Conferința internațională cu tema Dunărea – Axă a Identității Europene, reprezintă un veritabil forum de dezbateri științifice, organizatorii dorind să concentreze cercetarea ştiinţifică, în special din universităţi riverane Dunării, pe o problematică largă, dar în acelaşi timp circumscrisă unei identităţi Europene din care nu poate lipsi axa orizontală a Dunării.

Lucrările acceptate vor fi publicate în Journal of Danubian Studies and Research, ISSN 2284 – 5224, revistă introdusă în baza de date internaționale (BDI).

DETALII CU PRIVIRE LA ÎNREGISTRARE, TERMENE, TEME, TAXA

Șef Birou Relații Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

COVID- 19: PENTRU A NU BLOCA ACTIVITATEA INSTITUȚIEI, EDUCAȚIA ONLINE VA FI INTENSIFICATĂ LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII ”DANUBIUS”

PLATFORMA DANUBIUS ONLINEIată că este nevoie, mai mult decât oricând, de intensificarea activităților de predare- învățare în mediul online. Pentru a nu bloca activitățile didactice, în cazul în care se va hotărî, la nivel național, suspendarea cursurilor în mediul academic, Universitatea ”Danubius” este pregătită să continue și să intensifice activitățile didactice, în această perioadă, în mediul online. Această măsură va fi luată indiferent de forma de învățământ : cu frecvență, frecvență redusă sau învățământ la distanță.

În acest sens, conducerea Universității ”Danubius” are în vedere mai multe variante. Universitatea „Danubius”, universitate open și online, folosește un instrument de lucru eficient care asigură interacţiunea dintre studenţi şi profesori, dintre studenţi şi studenţi, precum şi accesul studenţilor la resursele de învăţare – suporturi de curs, teste de autoevaluare etc. este platforma DANUBIUS ONLINE, un portal de învăţare şi colaborare care a fost implementat şi dezvoltat special pentru a asigura calitatea actului de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă de Departamentul ID- IFR din cadrul Universităţii „Danubius”. Prin intermediul acestei platforme, activitățile didactice desfășurate în campusul Universității ”Danubius” se vor putea desfășura, conform orarului, în mediul online. Danubius Online, platforma e-Learning implementată cu succes de Universitatea ”Danubius” încă din anul 2009, spațiul virtual care facilitează interacțiunea dintre profesori și studenți și totodată avizierul online pentru studenții înscriși la forma de învățământ la distanță oriunde s-ar afla, în alte localități sau în străintate, dispune și de un sistem specializat de tip video - conferință: Meetings. Acest system dispune de următoarele facilități: înregistrare și redare sesiune video-conferință, prezentare, desktop sharing, whiteboard, integrated VoIP, Webinars, Video Conferences.

Dacă platforma va fi suprasolicitată și vor apărea probleme tehnice, sunt avute în vedere și alte canale de comunicare precum Facebook sau Whatsapp ( ex crearea unor grupuri închise de lucru, pentru fiecare an de studii – pentru cursuri sau pentru fiecare grupă – pentru seminare).

Fără a face rabat de la calitatea educației superioare, poate s-ar impune și modificarea legislației educației, în sensul prevederii posibilității desfășurării activităților de predare- învățare în mediul online, în anumite situații, pentru toate formele de învățământ.

Este incontestabilă utilitatea învățământului la distanță, în special astăzi, într-o lume digitalizată, educaţia on-line fiind în topul opţiunilor studenţilor şi masteranzilor din întreaga lume. Avantajele învăţământului la distanţă sunt multiple, învăţământ caracterizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) ca formă de învăţământ care se concentrează pe modul în care învaţă studentul şi mai puţin pe locul în care acesta studiază:

Studentul poate învăţa de oriunde, din orice colţ al lumii, în funcţie de propriul program şi ritm!

Diploma obţinută certifică aceleaşi competenţe ca şi cele ale absolventului învăţământului cu frecvenţă!

Interacţiunea dintre studenţi şi profesori se realizează, dincolo de spaţiul convenţional al clasei, pe platforme moderne de învăţare, în mediul virtual!

Studenţii se întâlnesc, la întâlnirile tutoriale semestriale, cu cadrele didactice -tutori de la fiecare disciplină!

Studenţii beneficiază de tehnologii de învăţare specifice învăţământului la distanţă: tehnici audio şi video interactive; multimedia, tele-cursuri etc.!

 

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

CONCURS ORGANIZAT DE TEPSA (Asociația pentru Studii de Politică Trans-Europeană) PENTRU LICEENI, STUDENȚI ȘI ABSOLVENȚI

poza tepsaPotrivit comunicatului transmis de către doamna Gabriela MARCHIS, coordonator al Centrului de Documentare Europeană EuroInfoGhid din cadrul Universității ”Danubius” din Galați,   Asociația pentru Studii de Politică Trans-Europeană (TEPSA) organizează cea de-a treia ediție a concursului studenților cu  tema „Solidaritatea în UE”, adresat liceenilor, studenților și absolvenților. 

Această experiență  poate oferi candidaților  o perspectivă inițială asupra funcționării UE.

Studenții interesați trebuie să prezinte un scurt eseu iar absolvenții un scurt brief de politici  centrat pe tema solidarității în UE. Cele mai bune lucrări vor fi publicate de către TEPSA iar trei autori câștigători (unul din fiecare categorie – liceeni, studenți, absolvenți) vor fi invitați să participe gratuit la unul dintre seminariile EU @ Work ale TEPSA, programate să aibă loc la Brussels, în luna iunie – pentru liceeni si studenți EU@Work Seminar și în iulie pentru absolvenți. Cheltuielile ocazionate de transport, cazare și masa sunt acoperite. Detalii despre lucrări și seminarii, pot fi găsite AICI.

Lucrarea trebuie transmisă cel târziu până pe data de 3 aprilie la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Subiectul mesajului: Student contest LAST NAME.

Pentru orice întrebare referitoare la acest concurs, contactați: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Succes!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...

PRIMĂVARA, SĂRBĂTORITĂ ÎN UNIVERSITATEA ”DANUBIUS”

marprima

Primăvara a fost sărbătorită și în comunitatea academică Danubius.

Rectorul Universității ”Danubius”, însoțit de colaboratorii săi,  a transmis un gând curat și seninprin oferirea, doamnelor și domnișoarelor, unor  mărțișoare deosebite care le vor aminti peste mulți ani, de luna martie a anului 2020.

Cochete opere de artă ce imortalizează primăvara au fost oferite împreună cu tradiționalul snur alb- roșu, simbol al renașterii, al împletirii celor două anotimpuri: iarna și vara, al bucuriei de a trăi, al bunăstării.

Vă mulțumesc tuturor pentru nivelul ridicat de entuziasm, inspirație, îndârjire, înțelegere și rezistență pe care o dovediți în munca de menținere a Universității Danubius la acest nivel de performanță. Vă sunt recunoscător!” – Rector – Conf. univ. dr. Andy PUȘCĂ

Să avem o primăvară minunată!

GALERIE FOTO

Purtător de cuvânt- Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Stai Conectat

captcha  

Sus