Noutăţi

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: DESCHIDEREA CURSULUI POSTUNIVERSITAR

curs 1Ieri, 4. 04. 2018, Facultatea de Drept a Universității ”Danubius” a deschis primul curs postuniversitar dedicat profesioniștilor care își desfășoară sau care doresc să își desfășoare activitatea profesională în cadrul instituțiilor publice sau private în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal .

Protecția juridică a datelor cu caracter personal este programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, avizat de Ministerul Educației Nationale, care are ca obiectiv, în principal, pregătirea de specialiști, de responsabili cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO – Data Protection Officer).

Înființarea acestui curs răspunde imediatei nevoi a pieței muncii din România, de profesioniști în domeniul protecției datelor cu caracter personal, având în vedere obligativitatea instituită prin Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (Regulamentul European 2016/679) în sarcina operatorilor -   instituții publice și anumite instituții private (cele care desfășoară, ca activitate principală, prelucrarea periodică și pe scară largă a datelor cu caracter personal sau prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date) de a desemna, începând cu 25 mai 2018, un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Cu ocazia deschiderii acestui program, cursanții au fost familiarizați cu disciplinele din planul de învățământ al acestui curs, astfel:

  1. Principiile Regulamentului General privind Protecția Datelor - Prof. univ. dr. Mihai SANDRU
  2. Responsabilul cu potecția datelor. Competențe și regim sancționator. – Lector dr. Irina ALEXE
  3. Tipuri de contracte prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Conf. univ. dr.Andy PUȘCĂ
  4. Proceduri în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor – Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOESTEANU
  5. Protecția juridică a drepturilor persoanelor asupra datelor personale– Lect. univ. dr. Felix HODOS
  6. Fraude comise prin sisteme informatice – Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

curs 2De asemenea, cursanții au participat la primele cursuri susținute de către doamna Lector dr. Irina ALEXE și domnul Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU.

Pentru a fi pregătiți să aplicăm acest Regulament, trebuie să înțelegem principiile și regulile sale la nivelul autorităților și a instituțiilor publice dar și a organismelor private.

Potrivit art. 37 din Regulamentul menționat, operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

-                   prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale;

-                   activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;

-                   activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul 10.

Responsabilul cu protecția datelor personale este un actor-cheie în arhitectura regulamentului, iar autoritatea națională în materie recomandă, pentru situațiile în care desemnarea nu este obligatorie, să desemneze un astfel de responsabil, o persoană pregătită profesional să sprijine operatorul în vederea desfășurării activității conform prevederilor Regulamentului și care să își asume rolul de punct de legătură al operatorului în relația acestuia cu autoritatea de supraveghere, dar și cu persoanele vizate.

În cadrul acestui curs, vor fi detaliate aspectele referitoare la principiile Regulamentului, la drepturile persoanei vizate, la locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și obligațiile și responsabilitățile pe care operatorul sau persoana împuternicită de acesta le are în relația sa cu DPO, procedurile specifice Regulamentului și fraudele comise prin sistemele informatice, în fața cărora poate fi vulnerabil inclusiv responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal.

curs skipe

La sfârșitul lunii iunie, la finalul programului postuniversitar Protecția juridică a datelor cu caracter personal, cursanții vor sustine un examen de certificare.

Persoanele interesate se pot înscrie pentru următoarea serie a acestui curs!

Detalii despre programul postuniversitar PROTECTIA JURIDICĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL!

Purtător de cuvânt – Universitatea ”Danubius”,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Stai Conectat

captcha  

Sus