Logo
Imprimă această pagină

ALEGERI STUDENȚI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE UNIVERSITĂȚII DANUBIUS

Dragi studenți,

 

Liga Studenților Danubius vă invită să vă implicați în alegerile reprezentanților dumneavoastră în structurile de conducere ale Universității Danubius, alegeri care se vor desfășura în luna ianuarie a anului 2017.

Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii sunt: studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii; studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii; membri în comisiile facultăţii/Universităţii.

 Studenţii consilieri vor asigura reprezentarea celor 2 cicluri academice, respectiv licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID.

 Durata mandatului este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult două ori în acelaşi ciclu.

Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul Facultăţii va fi compusă din câte un student reprezentând fiecare ciclu academic, din doi reprezentanţi ai Asociaţiei Liga Studenţilor „Danubius”, precum si un cadru didactic în calitate de observator.

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclurile academice licenţă şi master, cursuri cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi ID şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, specializare, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.

 Nu vor putea candida pentru calitatea de reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere (Consiliile Facultăţilor şi Senat) studenţii care au fost sancţionaţi pentru abateri de la regulile de conduită academică, cei care au statutul de angajaţi ai Universităţii sau cei care ocupă funcţii publice ori funcţii de conducere în cadrul partidelor politice.

Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris la secretariatul Asociaţiei Liga Studenţilor „Danubius” cu 5 zile înainte de data alegerilor.

Reprezentanţii studenţilor vor fi aleşi prin vot egal, direct, secret, universal şi liber exprimat al studenţilor reprezentaţi.

Pentru fiecare structură/ comisie a facultății sau a Universității vor fi aleși și studenți supleanți care vor avea aceleași drepturi și obligații precum studenții reprezentanți.

 Studenții reprezentanți supleanți vor fi declarați aleși, în funcție de numărul de voturi obținute de următorul candidat după candidatul care a obținut majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

 

Candidaturile pentru funcțiile de reprezentare a studenților în structurile de conducere ale Universității Danubius pot fi depuse la Liga Studenților, până pe data de 10 ianuarie 2017.

 

Succes!

 

Șef Birou Relații Publice,

Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

 

Universitatea Danubius Galati | Romania