Fișe de disciplină / Programe analitice

Fișe de disciplină / Dreptul Comunităților Virtuale

Teoria generală a dreptului comunităților virtuale

Dreptul comerțului electronic

Dreptul consumatorului în spațiul virtual

Platforme de comunicare online

Protecția datelor cu caracter personal în mediul online

Soluționarea alternativă a litigiilor – negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea

Etică și integritate academică

Protecția drepturilor fundamentale în mediul virtual

Antreprenoriat și administrarea afacerilor în spațiul virtual

Dreptul afacerilor in mediul on/line

Infracţiuni informatice

Prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice

Drepturile de autor și proprietatea intelectuală în cyberspace

Investigarea infracţiunilor informatice

Practica de specialitate

Elaborarea lucrării de disertație

Legislația comunicării în mediul on/line

Reglementarea juridică a platformelor Social-Media

Sus