Facultatea de Stiinte Economice

Invatamant la Distanta si Invatamant cu Frecventa Redusa

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Misiunea acestui program este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României la Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat. Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a fişelor disciplinelor la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licenţă să-şi însuşească şi să aprofundeze temeinice cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul Administrarea afacerilor astfel încât să obţinăcunoştinţele, competenţele şi aptitudinile definitorii necesare.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Finanțe și bănci

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei. Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Asigurări și protecție socială, Monedă, Contabilitate financiară, Operațiunile instituțiilor de credit, Instituții financiare internaționale, Contabilitate bancară, Analiză economico-financiară.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Contabilitate și informatică de gestiune

Acest program poate fi urmat la forma de învățământ cu frecvență redusă. Misiunea acestei specializări este de a pregăti specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României în Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat. Asigurăm în totalitate condiţiile necesare, inclusiv prin valorificarea experienţei din învăţământul universitar din ţară şi străinătate, adaptarea planului de învăţământ şi a fișelor disciplinelor la exigenţele impuse de apartenenţa la spaţiul comunitar, pentru ca absolvenţii cursurilor universitare de licență să-şi însuşească şi să aprofundeze temeinice cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul Contabilitate, astfel încât să obţină cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile definitorii necesare.

ADMITERE 2018 - 2019

Citește mai departe

Sus