Scurt istoric

Centrul de Cercetare a Dinamicii Socio-Economice în Dezvoltare Durabilă a fost creat începând cu anul 2008, cu scopul de a efectua cercetări coroborate multi- și transdisciplinare în domeniile socio-economic și juridic în contextul dezvoltării durabile la nivel regional și global.

Centrul DiSEDD este, de fapt, continuarea Centrului de Cercetare Multidisciplinară, înființat în 2001, ca o consecință a evoluției către obiectivele actuale ale cercetării bazate pe cunoaștere și a dezideratelor, misiunea de astăzi fiind de a cristaliza activitățile de cercetare complexe realizate prin Diverse proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare.
DiSEDD este implicat în parteneriate strategice cu mediul economic regional, fiind invitat ca partener credibil și expert în dezbaterile Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă al Consiliului Local Galați și al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est.

DiSEDD acordă o atenție deosebită proiectelor care vizează dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării. În acest sens, el a răspuns tuturor invitațiilor adresate de autoritățile publice locale, naționale și internaționale, organizațiilor neguvernamentale etc. pentru a participa la elaborarea și implementarea unor astfel de proiecte.
La solicitarea Consiliului Local din Galați au fost elaborate o serie de propuneri de parteneriat local.

Sus