Consiliul stiintific

Conform Regulamentului de Funcționare a DiSEDD, Consiliul Științific garantează, prin atribuțiile pe care le are, calitatea științifică a tuturor activităților desfășurate în cadrul Centrului de Cercetare. Consiliul Științific este format din cercetători, membri ai DiSEDD, iar rolul și funcțiile acestuia sunt detaliate în Regulamentul de Funcționare.

Componența Consiliului Șiințific:

1. Dr. Doinita Ariton

2. Dr. Viorel Ariton

3. Dr. Madalina Balau

4. Dr. Gabriela Marchis

5. Dr. Vasilica Negrut

6. Dr. Mihaela Nicolau

Conform Regulamentului de Funcționare a DiSEDD, Consiliul Științific garantează, prin atribuțiile pe care le are, calitatea științifică a tuturor activităților desfășurate în cadrul Centrului de Cercetare. Consiliul Științific este format din cercetători, membri ai DiSEDD, iar rolul și funcțiile acestuia sunt detaliate în Regulamentul de Funcționare.

Componența Consiliului Șiințific:

1. Dr. Doinita Ariton

2. Dr. Viorel Ariton

3. Dr. Madalina Balau

4. Dr. Gabriela Marchis

5. Dr. Vasilica Negrut

6. Dr. Mihaela Nicolau

Doinita Ariton, Ph.D

 

Viorel Ariton, Ph.D

 

Mădălina BÃLÃU, Ph.D

BalauMadalinaMădălina Bălău este lector în cadrul Facultății de Ştiințe Economice a Universității Danubius din Galați și membru al Consiliului Ştiințific al Centrului de Cercetare privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă (DiSEDD).

A obținut titlul de doctor în Marketing la Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași.

Ariile de cercetare față de care este activ interesată sunt Comportamentul Consumatorului, Consumul Sustenabil, Consumul Simbolic, Modelarea Alegerii Individuale, Strategii în Afaceri și Strategii de Marketing.

În prezent predă cursurile “Marketing”, “Comportamentul consumatorului”, “Cercetări de marketing” și “Marketing Internațional” la Universitatea “Danubius” din Galați.

A participat la implementarea mai multor proiecte naționale și internaționale de dezvoltare socio-economică, precum și în proiecte de cercetare ce au utilizat atât metodologii calitative cât și cantitative. Este recenzor pentru mai multe reviste științifice.

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Gabiela MARCHIS, Ph.D

Marchis GabrielaGabriela Marchis este membru al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R.), membru al European Regional Science Association (E.R.S.A.) și membru al Regional Science Association International (R.S.A.I.).

A absolvit în anul 2002 Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității “Danubius” din Galați și în anul 2006, programul de masterat: Management Financiar și în Administrația Publică din cadrul aceleiași universități.

În anul 2009 a obținut titlul de doctor în domeniul Cibernetică și Statistică Economică, sub egida Academiei de Studii Economice din București, cu teza Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor și politicilor regionale. Rolul fondurilor structurale.

Cariera academică s-a conturat și dezvoltat în cadrul Universității “Danubius” din Galați, din anul 2013 fiind conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice.

Activitatea științifică s-a materializat în următoarele publicații: 17 cărți, 20 articole și studii în reviste internaționale, 34 articole și studii în reviste naționale, 33 articole și studii în volume ale conferințelor internaționale, 10 articole și studii publicate în volume ale conferințelor naționale. A participat la implementarea a 7 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare.

Domenii de specializare: Strategii și politici de dezvoltate regionale și urbane; Economie europeană; Mediul de afaceri european; Impactul politicii U.E. asupra mediului de afaceri; Sisteme de finanțare europeană; Managementul și auditul proiectelor europene; Afaceri și antreprenoriat în comerț și turism; Proiecte europene în turism și industria ospitalității; Managementul Sistemelor de Calitate în conformitate cu ISO 9001:2015 și ISO 19011:2011.

CV

Lista lucrări publicate

Prof. univ. dr. Vasilica Negruţ

Vasilica Negruț este profesor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea „Danubius” din Galați.

Este editor al revistei Acta Universitatis Danubius. Juridica, revistă inclusă în baze de date şi cataloage internaţionale (CEEOL; EBSCO; HEINONLINE; INDEX COPERNICUS; ProQuest; SCIRUS; DOAJ; Magistri et Scholares; Genamics) şi membru în consiliul editorial al altor reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate (Journal of Politics and Law, Canadian Center of Science and Education;Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (Polonia); International Journal of Public Policy and Administration Research, Pakistan; Acta Universitatis Danubius. Administratio; Acta Universitatis George Bacovia. Juridica).

Este membru al mai multor asociaţii profesionale: Asociaţia Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu; Grupul European pentru Administraţia Publică (GEAP); Societatea Academică de Ştiinţe Administrative din Bucureşti; Asociaţia Română de Ştiinţe Penale.

A publicat, după obţinerea titlului ştiinţific de doctor în drept, în anul 2001, peste 14 lucrări de specialitate (cărţi), peste 50 de lucrări în reviste indexate în baze de date internaţionale ori ISI, peste 30 de studii în capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor.

În prezent este coordonator de doctorat și predă cursurile Drept administrativ și Dreptul mediului la programul de studii universitare de licență Drept și cursurile Dreptul administrativ al bunurilor, Procedura administrativă, Dreptul european al mediului la programele de studii universitare de master.

CV

Lista lucrări publicate

Mihaela Nicolau Ph.D

Mihaela Nicolau este conferențiar în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea ”Danubius” și director executive al Centrului de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă.

A obținut titlul de doctor la Școala Doctorală a Facultății de Economie ”Giorgio Fuà”, Universitatea ”Politecnica delle Marche”, în specializarea ”Piețe financiare și de asigurări”.

Ariile de cercetare de interes știițific sunt orientate către Piața resurselor energetice, Piețe financiare, Inovare socială în finanțe, Intermediari financiari și Politici macroeconomice, Economie circulară.

În prezent predă cursurile Piețe de capital, Fiscalitate și Buget și trezorerie publică la Universitatea ”Danubius”, și a colaborat la predarea cursurilor Economie Internațională și Macroeconomie la Facultatea de Economie ”Giorgio Fuà”, Italia.

A participat la depunerea și implementarea a diverse proiecte de cercetare naționale și internaționale și proiecte de dezvoltare socio-economică. Activează ca recenzor pentru diverse reviste științifice de interes internațional.

Curriculum Vitae

Lista de lucrări

Sus